Erksam Sigorta Aracilik Hizmetleri Ltd.Sti

Özel Sağlık Sigortası
 

ÖZEL

SAĞLIK SİGORTASI

Hayat, şüphesiz birçok güzellik ve fırsatla dolu! Etrafımızdaki sağlık riskleri ise ara sıra bu güzelliklerin tadını kaçırabiliyor. Dahası, sizi maddi olarak da hazırlıksız yakalayabiliyor. Bu risklere karşı kendinizi ve değer verdiklerinizi güvence altına almak istemez misiniz?


Her bütçe ve ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmış Özel Sağlık Sigortası ile sağlık sorunlarınız nedeniyle yaşayabileceğiniz ekonomik endişeleri ortadan kaldırabilir, kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alabilirsiniz.

Mapfre Ankara

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

Hastanede Sigortalı'nın yatarak tedavi görmesi durumunda;


Günlük oda(Standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır.), Yemek, refakatçi, Doktor, İlaç, Ameliyathane, Operatör, Anestezist, Hemşire (Standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır.), Yoğun bakım, Her türlü sarf malzeme giderleri, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner anjiyografi, Böbrek taşı kırma (ESWL)


 

Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.


Aşağıdaki tedavi harcamalarını kapsar:


  • Doktor muayenesi

  • Reçeteli ilaç

  • Tanı

  • İleri tanı

  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında veya sonrasında 3 ay içinde başlamak şartıyla gerçekleştirilen fizik tedavi giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.