Erksam Sigorta Aracilik Hizmetleri Ltd.Sti

Fark Yok Sigortası

 

 

 

Mapfre

Fark Yok Sigortası

 

 • Keşke özel sağlık sigortam olsa diyor, ama bütçe ayıramıyorsanız,
 • Sağlık ihtiyaçlarınızı karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih ediyorsanız,
 • Yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak istiyorsanız,
 • İlave ücret ödemek istemiyorsanız,


Fark Yok Sigortası tam size göre.

Kısacası, eksiğinizi biz tamamlarız, siz sadece sağlığınıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarsınız.

Size Özel Avantajlar
Fark Yok Sigortası sayesinde; özel sağlık kurumlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı kurum, branş ve doktorlar tarafından sunulan, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan sağlık hizmetleri için, sigortalılardan alınacak ilave ücretleri ödemez ve yüksek standartta bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.

 

image

Teminatlar


 • Yatarak Tedavi Teminatı
  Sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.
   
 • Ayakta Tedavi Teminatı
  Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır.
  İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır.
   
 • Önemli Notlar ve Bazı İstisnalar
  Fark Yok Sağlık Sigortası poliçesinin yürürlükte olması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olması gerekmektedir. Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişiler için geçerli olacaktır. Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.

  Fark Yok Sağlık Sigortası başvurusu esnasında mevcut olan hastalıklarla ilgili risk analizi yapılmayacağı için poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.